کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

برگزارکننده: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

محورهای کنگره:

۱- بافت های دارای ارزش و نحوه مواجهه با آنها در کشورهای اسلامی:
بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
تأثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
بررسی زمینه­های هویت ملی در بافت­های دارای ارزش
منظر شهری بافتهای تاریخی و نقش آن ها در هویت کشورهای اسلامی
جایگاه بافت­های تاریخی در توسعه پایدار
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافت­های تاریخی
گردشگری و بافت­های سنتی شهری
مدیریت بحران در بافت های تاریخی
کیفیت زندگی در بافت­های تاریخی
نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده
راهکارها و شیوه­های مداخله در بافت­های تاریخی
آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی بافت های تاریخی
تجارب جهانی در باب توسعه و حفاظت بافت­های تاریخی

۲- بلند مرتبه سازی و چالش های آن در کشورهای اسلامی
۳- حاشیه نشینی و چالش های پیش روی آن در کشورهای اسلامی
۴- نقش و جایگاه فناوری های نوین در معماری و شهرسازی معاصر کشورهای اسلامی
۵- میراث طبیعی، گردشگری و منظر فرهنگی در کشورهای اسلامی
۶- انعکاس معماری و شهرسازی گذشته در شکل گیری معماری و شهرسازی معاصر
۷- معماری معاصر اسلامی پیشرو – از مفهوم تا اجرا
۸- آموزش معماری و شهرسازی در کشورهای اسلامی

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت دریافت چکیده: ۱ اسفند ماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال اصلاحات: ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۷
اعلام پذیرش مقالات نهایی: ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
زمان برگزاری همایش: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دبیرخانه:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده معماری و شهرسازی، طبقه همکف، اتاق ۲۱۱
تلفن: ۳۸۸۰۶۸۰۹-۰۵۱ فکس: ۸۹۷۸۷۸۲۴-۰۲۱ تماس ضروری: ۰۹۳۳۰۲۱۱۹۱۶
ایمیل: info@aciau.ir

منبع خبر: www.MemarNews.com