مجتمع مسکونی دشتی

سایت پروژه قطعه زمینی در تقاطع خیابان های دشتی و الهیه در منطقه  شهرداری تهران میباشد.

در طراحی مجموعه مسکونی دشتی موارد زیر مد نظر بوده است:

  • استفاده از شیب زمین و شکل گیری ورودی ها
  • تامین حداکثر فضای سبز مشاع در مجموعه
  • طراحی نمایی پویا و داینامیک با الهام از طبیعت
  • استفاده حداکثری از تابش خورشید با تعبیه سایبان
  • استفاده از مصالح نوین و سعی در سبک سازی نما
  • بهره گیری از مفاهیم پایه معماری سبز و پایدار
  • انتخاب لوورهای افقی نما با توجه به استفاده تاریخی حصیر در تلطیف شرایط اقلیمی

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: