ساختمان مسکونی قیطریه

مجموعه  مسکونی قیطریه با مساحت زیربنای ۷۲۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع در منطقه قیطریه تهران واقع شده است. این مجموعه شامل ۳۰ واحد مسکونی بوده و در ۸ طبقه طراحی شده است.

موضوع شاخص در این طرح ترکیب ویژه توده حجم و فضا است که منجر به نورگیری کامل فضاهای داخلی و همچنین بهبود عملکرد پروژه شده است، به نحوی که با توجه به موقعیت اداری پروژه، این ساختمان دارای ۳ ورودی مستقل می‌باشد. همچنین  در این طرح امکانات رفاهی مانند سونا و جکوزی نیز پیش‌بینی شده است.

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه: قیطریه

منطقه پروژه:

تعداد طبقه: 8

ارتفاع ساختمان: