مجتمع گردشگری قیطریه

مجتمع گردشگری قیطریه شامل مجموعه هتل و فضای تجاری در زمینی به مساحت ۷۶۰۰ مترمربع در منطقه قیطریه تهران طراحی شده است.

این پروژه دارای مساحت زیربنای ۶۸۰۰۰ مترمربع در ۲۵ طبقه و با امکاناتی همچون فضاهای تفریحی- فرهنگی و ورزشی پیش بینی شده است.

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه: 25

ارتفاع ساختمان: