پروژه تجاری اداری تخت طاووس

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: