کارکنان

کارکنان

طرح و کاوش

بنیان گذار

محمد رسولیان

اعضاء هیئت مدیره

مسعود هسته

محمد حسینی لواسانی

زهرا رسولیان

رضا جهان آرا

مرتضی فقیهی

مدیرعامل

سیروس اهرنجانی

بخش شهرسازی

محمد امین سعیدی

مشاور

علی فرنام

مشاور

اسمعیل مدبر

کارشناس ارشد

سعید صادق زاده

کارشناس ارشد

اعظم جعفر

کارشناس ارشد

فیروز توفیق

مشاور عالی

سعیده کریمی

کارشناس ارشد

اسمعیل پذیرا

کارشناس ارشد

بخش معماری

سینا رضایی

کارشناس

مهنوش فرنادی

کارشناس ارشد

حامد موحد

کارشناس ارشد

مجتبی زارع نژاد

کارشناس ارشد

هنگامه فاطمی

کارشناس ارشد

پرهام سبحانی

مدیر بخش معماری

فریماه شریفی

کارشناس

بخش طراحی شهری

گلناز رضاییان

کارشناس ارشد

ساناهین تیکرانیان

کارشناس ارشد

مصطفی انتظاریون

کارشناس ارشد

حمید باروطیان

کارشناس ارشد

بخش تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

حسین مهری

کارشناس ارشد

مهدی پورامینی

کارشناس ارشد

محمد بلوریان

کارشناس ارشد

علی اخوان ثالث

کارشناس ارشد

بخش مالی و اداری

الهه جنتی

مسئول کارگزینی

محمودرضا رحیمی

اداری

سحر فلاح

مسئول دفتر

فاطمه رازگردانی

حسابدار

محسن مهری

مدیر بخش مالی

علی اکبر نوروزی

مدیر بخش اداری

مهناز ناصر

حسابدار