• Build a

  engineering
  ethic

  beautiful city

 • Build a

  engineering
  ethic

  beautiful city

 • Build a

  engineering
  ethic

  beautiful city

 • Build a

  engineering
  ethic

  beautiful city

اسکرول کنید

معماری

این مشاور در زمینه معماری پروژه های متعددی را از قبیل طراحی و نظارت شامل پروژه های مسکونی، تجاری، بهداشتی، گردشگری و آموزشی انجام داده است.

شهرسازی

این مشاور تا به حال بیش از چهل طرح شهرسازی از جمله طرح های جامع و تفصیلی را در سراسر ایران به پایان رسانده است و چندین طرح شهرسازی نیز در دست مطالعه دارد.

طراحی شهری

خدمات این شرکت مهندسی در زمینه طراحی شهری شامل ساختمان های بلند مرتبه، ساماندهی و ارتقاء کیفی و ... می باشد.

اخبار اخیر

ساختمان طرح کاوش


درباره ما