صلاحیت

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

 

  • صلاحيت خدمات مشاور پايه يك در شهرسازي
  • صلاحيت خدمات مشاور پايه دو معماری (ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی)
  • صلاحيت خدمات مشاور پايه سه طراحی شهری
  • صلاحيت خدمات مشاور پايه سه ساماندهی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده

گواهینامه ایزو 14001:2015

گواهینامه ایزو 9001:2015

پروانه اشتغال به کار