بنیان گذار

رسولیان

بنیان گذار این مجموعه زنده یاد مهندس محمد رسولیان در سال ۱۳۵۶ بوده است.
وی فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۸ بود و پس از آن بیش از ۴۵ سال در زمینه های حرفه ای معماری و شهرسازی فعالیت نمودند.
ایشان در اردیبهشت ماه ١٣٩٣ چشم از جهان فرو بستند.

pic1
pic2
pic3
pic4