آماده سازی ۵۰۰ هکتاری پردیسان قم

تهیه طرح تفصیلی بافت خالی و مرحله اول طرح آماده سازی ۵۰۰ هکتاری پردیسان قم از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به این شرکت واگذار گردید.

رشد نسبتاً بالای جمعیت شهر قم در کنار توسعه و بازسازی زیرساخت های شهری در مرکز شهر و اطراف حرم مطهر ، لزوم ساماندهی جمعیت تخلیه شده از مرکز شهر و همچنین تقاضای مضاعف ناشی از افزایش جمعیت را در سنوات آتی از الویت های مهم برنامه ریزان شهری قرار داده است . از اینرو ایجاد شهرک های اقماری مسکونی در حاشیه شهر و ایجاد زیرساخت های مسکونی ، آموزشی ، تجاری و …. در این نواحی با هدف اسکان سر ریز جمعیت شهر قم در سال های آتی وتأمین نیازهای کالبدی، فضایی و عملکردی آنان پیش بینی شده است . فاز اول شهرک با وسعتی حدود ۱۰۰۰ هکتار و برای پذیرش جمعیتی معادل ۱۵۳.۰۰۰ نفر طراحی گردیده است. فاز دوم این شهرک با مساحتی حدود ۵۷۸ هکتار برای جمعیتی معادل ۱۰۰.۰۰۰ نفر درنظر گرفته شده است.
سایت شهرک پردیسان دو درفاصله ۱۳ کیلومتری شهر قم و در جنوب غربی آن شهر واقع شده است . محدوده زمین فوق الذکر از غرب به فاز یک شهرک پردیسان ، از شرق به اتوبان کمربندی قم و راه آهن قم – کاشان و همچنین از شمال و جنوب به ادامه خیابان های ۳۶ متری لبه های سایت فاز یک محدود است.
بر اساس مطالعات جامع صورت گرفته توسط شرکت مهندسی طرح و کاوش در همه ابعاد فنی- مهندسی ، اقلیمی ، زیست محیطی ، جمعیتی ، اقتصادی و ایمنی و ترافیک و همچنین با بررسی های صورت گرفته ، راهبردها و سیاست های اجرایی لازم در جهت تبیین الگوها و معیارهای کیفی و کمی و برنامه ریزی شهری سایت مذکور طراحی شد و بر همین اساس و همچنین با درنظر گرفتن سیاست ها و دستورالعمل های کلان شهری ، تراکم و سرانه های پیشنهادی سایت مذکور که بطور جامع در برگیرنده همه ابعاد مطالعاتی و همچنین محدودیت ها و مقررات حاکم بر ضوابط شهری است، در نظر گرفته شد.

مشخصات پروژه

مکان: قم

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: