بازسازی و بهسازی گورستان ارامنه

پروژه ساماندهی ارامنه از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اسفندماه ۱۳۸۸ به این شرکت واگذار گردید.

این مجموعه مسیحی که از جمله طرح‌های موضعی و موضوعی هستند علیرغم کارکرد به ظاهر ناسازگار و دین و مذهب متفاوت خود، همزیستی مسالمت آمیزی را با بافت اطراف برقرار نموده و به فعالیت خود ادامه داده و از ۱۵ سال پیش تا کنون از فعالیت خود به صورت سابق باز مانده و نیمه فعال شده است. این مجموعه از سال ۱۲۷۹ در زمره آثار ثبت شده میراث فرهنگی قرار گرفته است بنابراین نیازمند طرح بهسازی و ساماندهی می‌باشند، و ضرورت توجه و نگرش همه جانبه برای برنامه توسعه آینده و اتخاذ رویکردی میانه رو در جهت حفظ ارزش‌های مجموعه و پیوند با بافت اطراف را می‌طلبد.
اهداف و راهبردهای پروژه شامل  موارد زیر می‌باشند :
–    تبدیل مجموعه و بافت متصل به آن به مجموعه فرهنگی و مذهبی هم پیوند
–    حفظ آرامش و امنیت و ارتقاء کیفیت محیطی محله مسکونی برای ساکنین
–    شناسایی ارزش‌های قابل بهره‌برداری مجموعه قبرستان‌ها و حفاظت و نگهداری آن‌ها
–    معرفی مجموعه و ایجاد زمینه تداوم و انتقال پیام فرهنگی، هنری و تاریخی آن به نسل‌های آینده
–    اعمال نظام مدیریت یکپارچه برای کل مجموعه

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: