380 واحد مسکونی در پرند

مجموعه ٣٨٠ واحدی مسکونی  پرند با سطح زیر بنای ۲۷۰۰۰ مترمربع و در ١٩ بلوک در شهر جدید پرند طراحی شده است. این مجموعه از جمله پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پرند می‌باشد.

در این طرح با استفاده از مهندسی ارزش و ضمن حفظ کیفیت تلاش شده است تا هزینه‌های اجرا کاهش یابد. طراحی بهینه در فضاهای معماری، کاهش مصرف مصالح تاسیساتی و استفاده از تکنولوژی نوین سازه تاثیرات مهمی در جهت ساخت مسکن اقتصادی و کاهش هزینه‌های ساخت این پروژه داشته است.

مشخصات پروژه

مکان: شهر جدید پرند

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: