آماده سازی اراضی ۴۷ هکتاری رشدیه (باغمیشه )

تهیه طرح آماده سازی اراضی ۴۷ هکتاری رشدیه (باغمیشه ) تبریز از سوی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در تاریخ دی ماه ۱۳۸۴ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

محدوده طرح باغمیشه در درون منطقه یک و بخش مرکزی شهر تبریز است .مساحت منطقه یک برابر با ۲۷۷۴ هکتار می باشد. مجموع ساعات آفتابی که بیان کننده میزان دریافت انرژی خورشیدی توسط زمین است در این شهر پایین است و به دلیل داشتن اقلیم سرد و طولانی بودن دوره سرما و بالا بودن تعداد روزهای ابری جهات رو به نور خورشید اهمیت ویژه ای پیدا می کند . جهت وزش باد از سمت شرق و از سمت شمال شرقی است ، بنابراین نحوه استقرار ساختمان در این شهر با توجه به وزش بادها رو به خورشید منطبق می باشد.جهت کلی آبهای سطحی نیز از شمال به جنوب است.
اراضی آماده سازی مورد نظر بخشی از طرح مجموعه مسکونی باغمیشه است و شهرک باغمیشه از شهرک های رده بالای شهری است و این اراضی در ناحیه شش از منطقه یک تبریز است . الگوی حجمی شهر بر اساس تبعیت از توپوگرافی طبیعی زمین ، اراضی جنوبی را برای آپارتمان سازی و شمالی را برای واحدهای ویلایی در نظر گرفته است و ساختمان های پله ای با تراس هایی در شرق یا غرب احداث می شوند. واحد های ویلایی در فضایی بین ۱۷۰۰ تا ۳۲۰۰ متر مربع طراحی شده و بطور متوسط حدود ۱۳۰۰متر مربع فضای باز و سبز مشترک خواهند داشت . واحدهای آپارتمانی در اراضی ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع مستقر می شوند.

مشخصات پروژه

مکان:

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: