طرح تفصیلی شهر سرعین

تهیه طرح تفصیلی شهر سرعین از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به شرکت مهندسی طرح و کاوش در آذرماه ۱۳۹۱ واگذار گردید.

مشخصات پروژه

مکان: اردبیل - سرعین

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: