طرح تفصیلی شهر میاندوآب

تهیه طرح تفصیلی شهر میاندوآب از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی به شرکت مهندسی طرح و کاوش در بهمن ماه ۱۳۷۹ واگذار گردید.

شهر میاندوآب کلانشهر شهرستان میاندوآب و مرکز سیاسی این شهرستان است و در سال ۱۳۳۰ به شهر تبدیل شد.

شهر از شیب بسیار کم و ملایمی برخوردار است که همین امر جمع آوری آبهای سطحی را از طریق شبکه کانال های شهری با دشواری مواجه ساخته است . از نظر اقلیم جزء مناطق سرد کشوراست .

این شهر میان دو رودخانه زرینه رود و سیمینه رود قرار گرفته که از لحاظ توسعه با محدودیت مواجه است و جهات توسعه شهر و انجام ساخت و سازها بیشتر در پیرامون هسته مرکزی می باشد و معطوف به اراضی شمال شرقی و شمال شهر بوده است.

شهر میاندو آب برای افق طرح سال ۱۳۹۰ با جمعیت ۱۶۰۰۰۰ نفر و با نرخ رشد (۱۳٩٠-۱۳۷۵) ٣/٩ درصد روبرو خواهد شد، همچنین مساحت شهر در افق طرح به ١٢۵٠ هکتار افزایش می یابد.

مشخصات پروژه

مکان: میاندوآب

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: