طرح تفصیلی و آماده سازی ده شیخ

طرح تفصیلی و آماده سازی ده شیخ رفسنجان برای ۱۶۴ هکتار در ورودی شهر برای ۱۲۰۰۰ نفر  از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

مشخصات پروژه

مکان: رفسنجان

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: