طرح جامع با رویکرد گردشگری سرعین

مشخصات پروژه

مکان: اردبیل - سرعین

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: