طرح جامع شهر رشت

طرح جامع شهر رشت از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در تیرماه ۱۳۸۴ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

استان گیلان در شمال ایران و مجاور دریای خزر قرار گرفته است. مرکز این استان شهر رشت بوده و بزرگترین شهر کنار دریای خزر است و در دوره‌های گذشته بین دو منطقه فومن و لاهیجان و محل توقف کاروان‌های عبوری بوده است. این شهر ارتباط همه جانبه‌ای با دیگر شهرهای استان و شهرهای خارج از استان دارد.
شکل‌گیری معابر موجود از قانون و نظم قابل قبول ترافیکی متعارف پیروی نمی‌کند.
در شکل‌گیری محورهای تاریخی عواملی اثرگذار بوده‌اند از جمله: نقش حکومتی و اداری، نقش فرهنگی مذهبی
قدیمی‌ترین محور تاریخی محور شرقی-غربی است که از شرق به لاهیجان و از غرب به فومن ارتباط دارد و بازار در مسیر آن شکل گرفته است. محور تاریخی دیگر شهر محور شمالی – جنوبی است که باعث گسترش روابط بین شهری با شهرهای جنوبی است.
شیب عمومی شهر از سمت جنوب به شمال و جنوب شرقی به شمال غربی است. سطح مورد مطالعه شهر رشت ۸۱۱۸ هکتار است که علاوه بر محدوده قانونی شهر ساخت و سازهای جدید اطراف شهر را نیز در بر می‌گیرد که ۴۳/۵ درصد سطح شهر به پهنه مسکونی و خدمات مرتبط و وابسته آن اختصاص یافته است. این شهر بعنوان مرکز استان جایگاه مناسبی از لحاظ فعالیت‌های آموزش عالی دارد و به لحاظ بافت کالبدی ارزشمند تاریخی، گستره‌های ارزشمند، درون هسته هریک از محلات می‌باشند. (هشت محله قدیمی شهر)
این شهر به لحاظ جمعیتی در دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ با رشد متوسط سالیانه معادل ۳/۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است که به نوبه خود نرخ رشد بالایی داشته است.

مشخصات پروژه

مکان: رشت

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: