طرح جامع ناحیه غرب خراسان (نیشابور)

طرح جامع ناحیه غرب خراسان رضوی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در اسفند ماه ۱۳۷۹ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی _ اداری کشور این ناحیه از شمال به ناحیه بجنورد و قوچان ، از طرف شرق به ناحیه مشهد، از طرف جنوب به ناحیه تربت حیدریه و از طرف غرب به استان سمنان محدود می شود.

ناحیه مورد مطالعه شامل شهرستان های سبزوار، نیشابور، جوین ، جغتای و تخت جلگه می باشد.

به لحاظ ویژگی های جغرافیایی اراضی مورد مطالعه دارای ارتفاعات ۱۵۰۰ متر به بالا، شیب ۱۵درصد به بالا ، فرسایش زیاد ، شوری و قلیائیت زیاد و سیل گیر و راندگی گسل های اصلی و فرعی جزء مناطق حساس و آسیب پذیر عوامل طبیعی مشخص گردیده است. قابلیت سنجی اراضی به منظور تعیین تناسب کاربری نیازمند ارزیابی دقیق توان زیست محیطی منابع بوم شناختی محدود است و به لحاظ تعیین حورزه های هم پیوند بزرگترین عامل در تشخیص و تعیین هم پیوندی شامل راه دسترسی و نیز قرابت های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی می گردد.

از نظر عملکرد غالب اقتصادی در بین شهرستان های مورد مطالعه شهرستان سبزوار دارای توان بالایی به عنوان مرکز بازرگانی ، تجارت و حمل و نقل کالاو توسعه اقتصادی با استفاده از ذخایر معدنی می باشد و در زمینه های آموزش عالی هم توان بالایی دارد و شهرستان جوین به عنوان مرکز انبار و سیلو و شهرستان نیشابور به عنوان قطب گردشگری ملی و بین المللی شناخته شده است .

مشخصات پروژه

مکان: خراسان رضوی

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: