طرح جامع و تفصیلی شهر نوشهر

طرح جامع و تفصیلی شهر نوشهر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران جهت انجام کلیه مطالعات شهرسازی با سطح ۸۲۰ هکتار و جمعیت ۵۷۰۰۰ نفر به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

مشخصات پروژه

مکان: نوشهر

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: