طرح جامع و تفصیلی شهر چالوس

طرح جامع و تفصیلی شهر چالوس از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران جهت انجام کلیه مطالعات شهرسازی با سطح ۸۹۰ هکتار و جمعیت ۵۹۹۰۰ نفر، در اسفند ماه ١٣۶۵ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

مشخصات پروژه

مکان: چالوس

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: