طرح جامع و تفصیلی شهر گتاب

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر گتاب از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در سال ١٣٩٠ به شرکت طرح و کاوش واگذار گردید. گتاب به عنوان مرکز بخش در جنوب شهر بابل و در ١٠کیلومتری مرکز شهرستان بابل قرار دارد که در تاریخ ١٣٨۵/٠۵/٢٠ به عنوان شهر معرفی گردید.

شهر گتاب در دشت های سیلابی واقع شده و دارای قابلیت کشت محصولات می باشد. جمعیت شهر در سال ١٣٩٠ حدود ٧٢٠٠ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٨۵ رشدی معادل ۱/۶۳ درصد را دارا بوده است و پیش بینی می شود در افق طرح (۱۴۰۵) جمعیت به ۹۳۳۰نفر افزایش خواهد یافت. به لحاظ اقتصادی بخش کشاورزی نقش کمرنگ تری دارد ودر افق طرح شاغلان شهر حدود ۳۷/۴ درصد و بخش صنایع و معادن از توان های خوبی برخورداراست و در افق طرح  شاغلان شهر به ۱۴/۲درصد خواهد رسید. تحول بخش خدمات در مقایسه با دو بخش فوق نشان می دهد که سهم شاغلان شهر افزایش داشته و از ۳۹/۲ درصد به ۴۸/۵ درصد در افق طرح خواهد رسید.

از نظر کالبدی قطعات مسکونی شهر دارای دانه بندی متوسط و بیشترین تعداد و سهم طبقات مسکونی یک طبقه بوده و مصالح بکار رفته در ساختمان ها آجر با سنگ یا بلوک و چوب بوده و ۵۲/۴ درصدساختمان ها از نظر کیفیت قابل استفاده است. شهر دارای یک شبکه اصلی (محور شمالی – جنوبی) به عنوان ستون فقرات می باشد که توسعه ها پیرامون آن شکل گرفته اند و شبکه پیشنهادی به منظور استقرار عملکردهای شهری بر محورهای اصلی و متناسب با عرض و دسترسی ها صورت گرفته است.

مشخصات پروژه

مکان: مازندران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: