ساماندهی و ارتقاء کیفی فلکه دوم نیروی هوایی

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه: در مرحله اجرا

منطقه پروژه: منطقه 13

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: